Duurzaamheid, Milieu en Dierenwelzijn

 

Duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn zijn vandaag de dag elementen die een belangrijke rol vervullen binnen een onderneming in de wild- en pluimveebranche.

 

Afnemers in het grootverbruik en consumenten willen, terecht, weten hoe een ondernemer deze onderwerpen aandacht geeft binnen zijn bedrijfsvoering. Een ondernemer en zijn personeel moeten beschikken over kennis en een ‘goed verhaal’, zodat zij vragen van de afnemers naar behoren kunnen beantwoorden. Op deze wijze genereert de ondernemer vertrouwen en zal er tevens voor zorgen dat de afnemer ‘vaker’ terugkomt om herhalingsaankopen te doen.

 

Rol NBPW

NBPW wil ondernemers ‘tools en kennis’ aanreiken waarmee zij klanten op goede en juiste wijze kunnen voorlichten. Van belang is dat het ‘verhaal klopt’, beter geen verhaal dan een toelichting met informatie die onjuist is. Omdat dit een aspect is waar ook communicatie en basis-PR een rol speelt zal de NBPW zich intensiever gaan bezighouden met communicatie via social media en via de websites Poelier.nl en
Wildplaza.com, om ‘over de hoofden van de ondernemers’ de publieke opinie ook de juiste informatie te verstrekken. Uiteraard past in dit dossier ook samenwerking met aanpalende organisaties.

« «
deel