Innovatie

 

Innoveren is zeker voor ondernemers die opereren in een kwaliteitsmarkt van belang. Niet alleen voor het verkrijgen en behouden van een goede concurrentiepositie, maar uiteindelijk ook voor het voortbestaan van een bedrijf.

 

Innovatie is een op de markt gerichte vernieuwing in een bedrijf, met betrekking tot een product, dienst of proces, waarbij nieuwe kennis wordt ingezet. Innoveren moet een onderdeel zijn van alledaagse
werkzaamheden van ondernemers.

 

Voorop blijven lopen is met name in een kwaliteitsmarkt van belang. Aan innovatie met het oog op productvernieuwing, een hogere toegevoegde waarde en behoud van de marktpositie, moet belang worden toegekend. Het stimuleren en faciliteren van ondernemers tot nieuwe producten is een rol voor een collectief als NBPW.

 

Dit kan onder meer door het regionaal uitwisselen van kennis en ervaring tussen ondernemers en door elkaar te stimuleren tot noviteiten. NBPW wil hiervoor in haar organisatie ruimte maken. NBPW streeft in dit kader naar samenwerking met aanpalende organisaties en/of adviserende organisaties.

« «
deel