PR en Communicatie

 

Stilstand is achteruitgang, wordt nogal eens geopperd. Ondernemers zijn daarom continu bezig om meer klanten aan zich te binden. Bevordering van de verkoop (marketing) en communicatie daarover is daarom van wezenlijk belang voor iedere ondernemer.


PR en communicatie kunnen tijdrovend en complex zijn. NBPW wil als branche-organisatie ondernemers op dit vlak, gericht advies geven, maar bovenal de basis PR en communicatie verzorgen. Dit is een aspect dat alleen maar door een collectief als NBPW kan worden bereikt.


Dit is trouwens een activiteit waar de NBPW al enkele jaren mee bezig is en mede wordt georganiseerd vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden die NBPW is aangegaan.


Deze activiteit zal de komende jaren worden gecontinueerd en worden geïntensiveerd. Bij het verzorgen van basis PR moet in beginsel gedacht worden aan de PR via internet. NBPW exploiteert hiertoe een aantal websites waar de consument kennis, informatie en inspiratie vandaan haalt, te weten: www.poelier.nl, www.wildplaza.com, www.wildkopen.com, www.wildpromotie.nl, www.wildweten.nl, www.wildeten.com, www.wildrecepten.com en www.wildinformatie.nl.


Tevens zal NBPW een meer intensieve rol gaan vervullen richting de pers en als organisatie ook gebruik gaan maken van Twitter en Facebook. Met gebruikmaking van deze middelen kunnen we een goede basis PR voor de branche verzorgen en de belangen van ondernemers lokaal en landelijk verder versterken.
 

« «
deel