Activiteiten


De activiteiten van NBPW zijn op deze website verder uitgewerkt.

 

Alle activiteiten vinden hun basis in het Visiedocument, in beginsel zijn de erop gericht de ondernemer te helpen zich verder te professionaliseren.

 

Hoofdonderwerpen zijn:

« «
deel