Introductie

Via het onderdeel “Verordeningen en Richtlijnen” van de NBPW website proberen we met ingang van heden via een keuze menu te voorzien in de behoeften van de leden met betrekking tot wetgeving en de uitleg ervan.

 

Dit onderdeel van de website zal verzorgd en actueel gehouden worden door de firma Marcuvet, een onderneming met jarenlange ervaring op het gebied van veterinaire wetgeving en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid.

 

Omdat de wetgeving van de Europese Unie steeds belangrijker wordt en de Nederlandse regelgeving thans veelal niet veel meer doet dan verwijzen naar deze wetgeving zal dit onderdeel van de site in eerste instantie gevuld worden met EU wetgeving.

 

Startend met de hygiënewetgeving voor producten van dierlijke oorsprong ligt het in ons voornemen langzamerhand ook zoveel mogelijk relevante wetgeving, waarnaar verwezen wordt in de Hygiënecode voor het Poeliersbedrijf, op te nemen.

 

De wetgeving zal veelal worden voorzien van een korte toelichting. Ook zullen regelmatig verwijzingen naar interessante sites en informatiebronnen worden opgenomen waar bepaalde informatie gratis te verkrijgen is. In de teksten zullen zogenaamde hyperlinks worden opgenomen zodat eenvoudig, via een klik op de desbetreffende link, de juiste wetgeving of informatie kan worden opgeroepen.

De op die wijze verkregen wetgeving is altijd up to date en volledig bijgewerkt (geconsolideerd).« «
deel