Personeel

 

Bijna iedere ondernemer heeft 1 of meer personeelsleden. NBPW heeft een aantal dossiers die ook op 'personeelszaken' betrekking hebben.

 

Net zo als alle activiteiten van NBPW komen deze ook allemaal voort uit het Visiedocument. Het Visiedocument wordt vanaf 2014 'uitgerold', stapsgewijs wordt voor steeds meer onderdelen een concrete invulling gevonden. Vandaar dat in deze rubriek op onderdelen volstaan wordt met een algemene beschrijving.

« «
deel