Arbocatalogus/RIE

 

Werkgevers en werknemers hebben een groot en gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Werknemers moeten gezond hun pensioen kunnen halen en ook na hun werkzame leven gezond kunnen blijven. Vervolgens draagt gezond personeel ook bij aan een gezond bedrijf en een hogere arbeidsproductiviteit en winstgevendheid van de onderneming.


NBPW wil in samenwerking met werknemersorganisaties en overheid komen tot realisatie van een arbocatalogus. Zoals een hygiënecode op haar wijze is een arbocatalogus wenselijk om, toegesneden op de branche, een verantwoorde en controleerbare uitwerking en invulling te geven aan eisen onder de arbowet.

 

Vervolgens zal in het verlengde hiervan ook een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
worden ontwikkeld als toetsinstrument van de arbeidsomstandigheden binnen de onderneming.

« «
deel