Members Benefits - Employee Benefits

 

Om het lidmaatschap van NBPW voor ondernemers nog meer voordelen te geven en ook het personeel van de leden daarin mee te laten delen, onderzoekt de NBPW naar mogelijkheden voor het treffen van een collectieve regeling.

 

Gedacht wordt momenteel aan aansluiting bij bestaande overeenkomsten, waarin voordelen worden toegekend ten aanzien van bijvoorbeeld energie, mobiliteit, electronica, huis & tuin, reizen, enz.

 

Het zijn zaken die in beginsel niet direct met de uitoefening van het poeliersbedrijf te maken hebben, maar voordeel ook op ‘consumentengebied’ is voor iedereen meegenomen. Tenslotte zijn we ook allemaal consumenten!

« «
deel