Verzuimmanagement

 

Met name in kleinere organisaties kan verzuim snel verstorend werken. NBPW wil daarom van verzuimmanagement een issue maken.


NBPW zal ruim aandacht gaan besteden aan verzuimpreventie en –bestrijding. Dit in samenspraak c.q. samenwerking met aanpalende branches en/of De Raad. Samenwerking in dit dossier is gunstig vanwege de schaalvoordelen.

 


 

« «
deel