Vogelgriep Kamperveen blijkt H5N6

14 maart 2018

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft het vogelgriepvirus dat op het eendenbedrijf in Kamperveen is aangetroffen, getypeerd als hoogpathogeen H5N6. Dit type is ook vastgesteld op het pluimveebedrijf in Oldekerk.


In bijgaande link treft u de Kamerbrief die minister Schouten vandaag heeft verzonden met nadere informatie over de recente besmetting:

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/03/14/vogelgriep-uitbraak-in-kamperveen

 

Daarin geeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan dat de landelijke maatregelen ongewijzigd in stand blijven: "De huidige ophokplicht in Nederland is op 8 december 2017 ingesteld en de 16 weken termijn verloopt daarmee op 30 maart 2018. Deze uitbraak bevestigt dat het virus nog steeds in wilde vogels circuleert. Het is daarom onwaarschijnlijk dat ik de landelijke ophokplicht voor het einde van deze maand in kan trekken. Ik ga de komende week de mogelijkheden inventariseren of het risico gebaseerd, regionaal opheffen van de ophokplicht verantwoord en mogelijk is. Dit is niet eenvoudig. Ik zal de ketenpartijen volgende week informeren over het resultaat van deze actie."

 

De World Organisation for Animal Health (OIE) heeft vandaag melding gemaakt dat in Zweden, in de provincie Blekinge län (ten oosten van Kristianstad), bij een buizerd H5N6 is vastgesteld. 

« «
deel