Regionalisering ophokplicht per vrijdag 30 maart

27 maart 2018

De deskundigengroep dierziekten heeft op 22 maart een advies uitgebracht over de vogelgriepsituatie in Nederland. Op basis hiervan heeft LNV besloten (mits de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt) om de ophokplicht voor een deel van Nederland in te trekken per vrijdag 30 maart.


Minister Schouten heeft de pluimveesector geïnformeerd over een aantal wijzigingen in de maatregelen ter bestrijding van vogelgriep. In een Kamerbrief zijn deze maatregelen toegelicht. De regionalisering ophokplicht per vrijdag 30 maart is daar één van.


De deskundigengroep dierziekten heeft op 22 maart een advies uitgebracht over de vogelgriepsituatie in Nederland. Op basis hiervan heeft LNV besloten (mits de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt) om de ophokplicht voor een deel van Nederland in te trekken per vrijdag 30 maart. Dit gebied wordt als laagrisico ingeschat. In deze kaart kunt u zien om welke gebieden het gaat. In de blauwe regio’s wordt de ophokplicht ingetrokken. In de rode gebieden blijft de ophokplicht van kracht. De NVWA zal via de internetpagina dierziekten viewer ook de kaart met regionalisering publiceren. Pluimveehouders kunnen dan op basis van hun postcode checken in welke zone zij zich bevinden. Deze is waarschijnlijk vanaf woensdag beschikbaar.
 

Daarnaast zijn nog vier andere wijzigingen aangekondigd, te weten:

 1. Gewijzigde eicode voor eieren van vrije-uitloopbedrijven in gebieden waar de ophokplicht blijft
  Voor bedrijven met vrije-uitloopkippen in de rode gebieden ontstaat de vervelende situatie dat vanaf 31 maart de ophokplicht 16 weken van kracht is en dat de eieren die worden geproduceerd vanaf zaterdag 31 maart als scharrelei moeten worden gestempeld. Dit is een gevolg van de EU-handelsnormen. Voor biologisch geproduceerde eieren geldt de 16-weekse beperking niet. Uitzondering geldt voor vrije-uitloophennen die na het instellen van de ophokplicht pas zijn opgezet en daardoor later aan de grens van 16 weken zullen komen. Zowel de NCAE als AVINED zullen een circulaire verspreiden naar de vrije-uitloopbedrijven wat er voor hen verandert.
   
 2. BT-gebied Oldekerk wordt ingetrokken per 30 maart
  In dezelfde Kamerbrief wordt aangekondigd dat het BT-gebied rondom Oldekerk wordt opgeheven per 30 maart. Vanaf die datum zijn dus alle vervoersbeperkingen voor dat gebied opgeheven.
   
 3. Wijziging bezoekersregeling; beschrijving noodzaak voor betreden stalruimte is vervallen
  In de Kamerbrief is een wijziging van de bestaande landelijke bezoekersregeling aangekondigd. In de huidige regeling is betreden van een dierruimte onder voorwaarde van in- en uitdouchen toegestaan als dit noodzakelijk is voor de diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid of de gezondheid van de in de stal aanwezige personen. Omdat in de praktijk veel onduidelijkheid wordt ervaren rondom deze definitie is de regeling vereenvoudigd. De beschrijving van noodzaak is vervallen. Ook is het verschil in de tekst tussen bezoekers en personeel vervallen.
  Wat wel overeind blijft, is de verplichting om in- en uit te douchen wanneer een stalruimte wordt betreden. Deze verplichting maakt duidelijk dat er nog steeds sprake is van hoog risico. Zeker nu de regels zijn vereenvoudigd, doet AVINED een beroep op alle erfbetreders om deze consequent uit te voeren.

De bijbehorende regeling is nog niet beschikbaar, maar wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

« «
deel