BT-gebied Oldekerk opgeheven, gedeeltelijke opheffing ophokplicht

30 maart 2018

Per vandaag is het BT-gebied rondom Oldekerk opgeheven. Daarnaast is de ophokplicht deels opgeheven. Wanneer zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kan op basis van EU-regelgeving het BT-gebied rondom Kamperveen opgeheven worden vanaf 13 april a.s.


Per vandaag is het BT-gebied rondom Oldekerk opgeheven. De betreffende regeling is gepubliceerd en hier te vinden. In dezelfde regeling is tevens de wijziging opgenomen dat de ophokplicht deels is opgeheven. De gebiedsindeling staat beschreven in de regeling en is visueel gemaakt in dit kaartje.

Rondom de het gedeeltelijk opheffen van de ophokplicht is ook een Duitstalig persbericht door LNV gepubliceerd. Deze is hier te vinden.

 

Wanneer zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kan op basis van EU regelgeving het BT-gebied rondom Kamperveen opgeheven worden vanaf 13 april a.s. 

 

Bron: www.avined.nl

« «
deel