Ophokplicht pluimvee vanaf vrijdag 13 april opgeheven

12 april 2018

De landelijke ophokplicht voor pluimvee wordt met ingang van vrijdag 13 april 2018 ingetrokken. Het Ministerie van LNV heeft op basis van advies van de Deskundigengroep dierziekten geoordeeld dat het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels dusdanig is afgenomen dat een ophokplicht niet langer noodzakelijk is. Eerder was de ophokplicht al opgeheven voor een aantal compartimenten in het oosten en zuidoosten van het land.


De hygiënevoorschriften in de landelijke regeling maatregelen vogelgriep 2017 blijven wel van kracht. Een van de belangrijkste voorschriften in het bijbehorende protocol is de verplichting dat wanneer binnen een etmaal meerdere pluimveebedrijven worden bezocht, er een doucheprotocol geldt om het dierverblijf binnen te mogen. Ondanks dat de risico’s op besmetting door wilde watervogels af lijkt genomen, blijft het risico op insleep en versleep van vogelgriepvirus bestaan omdat er vanuit wordt gegaan dat het virus zich nog wel in de omgeving bevindt.

 

Tevens wordt met ingang van vrijdag 13 april het BT-gebied Kamperveen opgeheven, waardoor de vervoersbeperkende maatregelen voor dit gebied met ingang van vrijdag zijn opgeheven.

 

Het persbericht kunt u hier vinden.

 

De wijziging van de regeling maatregelen vogelgriep 2017 kunt u hier vinden.

 

Bron: Avined

« «
deel