Aangepast hygiëneprotocol bezoekers commerciële pluimveebedrijven

26 april 2018

Op donderdag 26 april jl. is een geactualiseerd hygiëneprotocol gepubliceerd dat in overleg met NVWA en LNV praktischer is opgesteld. Zo is het principe van schone weg – vuile weg in het protocol duidelijker opgeschreven. Naast de bestaande doucheverplichting is bij ontbreken van een douche een omkleedprotocol opgenomen waardoor de naleving eenvoudiger wordt.


Zoals eerder vermeld is de Regeling preventie vogelgriep 2017 nog steeds van kracht vanwege het structurele risico op insleep of versleep van vogelgriepvirus vanuit wilde watervogels. In artikel 3 van deze Regeling wordt verwezen naar een bezoekersprotocol voor het mogen betreden van een commercieel pluimveebedrijf.

Op donderdag 26 april jl. is een geactualiseerd protocol gepubliceerd dat in overleg met NVWA en LNV praktischer is opgesteld. Zo is het principe van schone weg – vuile weg in het protocol duidelijker opgeschreven. Naast de bestaande doucheverplichting is bij ontbreken van een douche een omkleedprotocol opgenomen waardoor de naleving eenvoudiger wordt.

Binnenkort zal vanuit AVINED een communicatietraject worden opgestart om pluimveehouders te ondersteunen in het beter implementeren van betere biosecurity (waaronder het inbouwen van een douche en het implementeren van het schone-weg-vuile-weg-principe). Het protocol sluit nu ook beter aan bij de eisen die in IKB gelden.

 

Het aangepaste protocol kunt u hier downloaden en is op de NVWA-site via deze link te vinden.

« «
deel