Nieuws

Registratie uitsnijderijen pluimveevlees Avined (Branche)

Diverse leden van Avined ontvingen onlangs een factuur van Avined van 40 euro voor hun registratie als uitsnijderij. Vanuit het productschap zijn in het verleden uitsnijderijen geregistreerd. Deze registratie is alleen nodig als de uitsnijderij uitsluitend ten behoeve van een slachterij werkt. 


Verstegen's Receptenservice: kip spareribs en kipworstjes (Branche)

Via de Verstegen Recepten Service kunt u uw klanten verrassende recepten meegeven, zoals bijvoorbeeld voor kipspareribs of kip-peer-worstjes.


NCD op legopfokbedrijf in Waregem (België, West-Vlaanderen) (Branche)

Het Belgisch voedselagentschap FAVV heeft bekendgemaakt dat een nieuwe besmetting van NCD is bevestigd op een opfokbedrijf voor leghennen te Waregem (West-Vlaanderen). Op dit bedrijf waren klinische verschijnselen bij de dieren aanwezig en er was een hogere sterfte dan normaal. De dieren waren gevaccineerd, maar net als bij de vorige besmetting is deze vaccinatie onvoldoende gebleken om doorbraak van de ziekte te voorkomen. Het bedrijf bevindt zich in de 10 km- zone van het opfokbedrijf uit Zulte, dat eerder was besmet. Net als in Zulte betreft ook dit een commercieel bedrijf zonder buitenbeloop. Hoe het bedrijf besmet is geraakt is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.


Nederland volgens OIE richtlijnen vrij van AI (Branche)

Nederland is sinds 10 juli officieel vrij van Aviaire Influenza volgens de richtlijnen van de OIE. De Nederlandse overheid heeft dit gemeld aan de OIE.


NCD-besmetting op commercieel pluimveebedrijf in Zulte (BE) (Branche)

Het Belgisch voedselagentschap FAVV heeft een nieuwe NCD-besmetting vastgesteld op een commercieel pluimveebedrijf met opfokhennen in Zulte (Oost-Vlaanderen). Op dit bedrijf waren klinische verschijnselen en sterfte van meer dan 10 procent. De dieren waren gevaccineerd maar die is dus onvoldoende gebleken om de doorbraak van de ziekte te voorkomen. Het betreft een commercieel bedrijf zonder uitloop. Onderzocht wordt hoe het virus binnengekomen kan zijn.


New Castle Disease (NCD) vastgesteld bij pluimveebedrijf in België (Branche)

Het voedselagentschap in België, de FAVV, heeft gemeld dat bij een pluimveehandelaar van hobbypluimvee in Haaltert (Oost-Vlaanderen) New Castle Disease (NCD) is vastgesteld. De autoriteiten zien dit als een professioneel pluimveebedrijf, waardoor de commerciële sector in België ook wordt getroffen door beperkende maatregelen.


Heerlijke bbq-recepten met kip (Branche)

Een hamburger of een saté doen het altijd goed, maar er kan meer met de barbecue. Via de Verstegen Recepten Service kunt u uw klanten verrassende recepten meegeven, zoals bijvoorbeeld voor chicken wing grillspiesen of Griekse kiprolletjes.


Nieuwe cao definitief van kracht (Branche)

Onlangs is er het principeakkoord voor de cao Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven definitief vastgesteld. Per 1 maart 2018 is de nieuwe cao met terugwerkende kracht van toepassing voor alle leden van de NBPW. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verzocht om de cao algemeen verbindend te verklaren waardoor de cao voor alle werkgevers in de branche gaat gelden.


Aangepast hygiëneprotocol bezoekers commerciële pluimveebedrijven (Branche)

Op donderdag 26 april jl. is een geactualiseerd hygiëneprotocol gepubliceerd dat in overleg met NVWA en LNV praktischer is opgesteld. Zo is het principe van schone weg – vuile weg in het protocol duidelijker opgeschreven. Naast de bestaande doucheverplichting is bij ontbreken van een douche een omkleedprotocol opgenomen waardoor de naleving eenvoudiger wordt.


Ophokplicht pluimvee vanaf vrijdag 13 april opgeheven (Branche)

De landelijke ophokplicht voor pluimvee wordt met ingang van vrijdag 13 april 2018 ingetrokken. Het Ministerie van LNV heeft op basis van advies van de Deskundigengroep dierziekten geoordeeld dat het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels dusdanig is afgenomen dat een ophokplicht niet langer noodzakelijk is. Eerder was de ophokplicht al opgeheven voor een aantal compartimenten in het oosten en zuidoosten van het land.


« «
deel