Nieuws

Pas op voor phishingmails over AVG (NBPW)

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft voor een hoop ‘bedrijven’ aanleiding om phishingmails te sturen of acquisitiefraude te plegen. De NBPW waarschuwt om hier alert op te zijn en niet te reageren op dergelijke e-mails.


Nieuwe bestuurssamenstelling per 1 januari 2018 (NBPW)

Tijdens de NBPW Ledenvergadering is Thomas van Meel per 1 januari 2018 benoemd als nieuwe voorzitter van de NBPW.


CAO (NBPW)

Het bestuur van De Raad heeft het initiatief genomen tot het doen van een representativiteitsonderzoek door een gespecialiseerd bureau.


Terugblik Algemene Ledenvergadering (NBPW)

Op 17 oktober jl. vond de 85ste ledenvergadering van de NBPW plaats in hotel Vennendal te Nunspeet.


Denk mee, praat mee en beslis mee over de toekomst van de NBPW! (NBPW)

Ledenvergadering 17 oktober


Nieuwe CAO Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven (NBPW)

De CAO Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven 2017-2018 is met terugwerkende kracht per 1 maart 2017 in werking getreden.


Bijeenkomsten segmenten (NBPW)

Afgelopen week hebben verschillende vergaderingen van de marktsegmenten plaatsgevonden.


Leden NBPW gratis op Poelier.nl (NBPW)

De website www.poelier.nl vertelt alles over het poeliersbedrijf, de producten die daar worden verkocht, de bereiding daarvan en op welke locaties in winkel en op de markt de ondernemer vindbaar is.


Vacatures in de branche (NBPW)

www.nbpw.nl/vacatures


Bijeenkomsten segmenten (NBPW)

In de Algemene ledenvergadering van 27 maart jl. is besloten over te gaan tot een indeling in vier marktsegmenten (detailhandel, wild, groothandel en slachterijen en uitbenerijen).


« «
deel