NBPW Branchenieuws

Nieuwe cao definitief van kracht (Branche)

Onlangs is er het principeakkoord voor de cao Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven definitief vastgesteld. Per 1 maart 2018 is de nieuwe cao met terugwerkende kracht van toepassing voor alle leden van de NBPW. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verzocht om de cao algemeen verbindend te verklaren waardoor de cao voor alle werkgevers in de branche gaat gelden.


Aangepast hygiëneprotocol bezoekers commerciële pluimveebedrijven (Branche)

Op donderdag 26 april jl. is een geactualiseerd hygiëneprotocol gepubliceerd dat in overleg met NVWA en LNV praktischer is opgesteld. Zo is het principe van schone weg – vuile weg in het protocol duidelijker opgeschreven. Naast de bestaande doucheverplichting is bij ontbreken van een douche een omkleedprotocol opgenomen waardoor de naleving eenvoudiger wordt.


Ophokplicht pluimvee vanaf vrijdag 13 april opgeheven (Branche)

De landelijke ophokplicht voor pluimvee wordt met ingang van vrijdag 13 april 2018 ingetrokken. Het Ministerie van LNV heeft op basis van advies van de Deskundigengroep dierziekten geoordeeld dat het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels dusdanig is afgenomen dat een ophokplicht niet langer noodzakelijk is. Eerder was de ophokplicht al opgeheven voor een aantal compartimenten in het oosten en zuidoosten van het land.


BT-gebied Oldekerk opgeheven, gedeeltelijke opheffing ophokplicht (Branche)

Per vandaag is het BT-gebied rondom Oldekerk opgeheven. Daarnaast is de ophokplicht deels opgeheven. Wanneer zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kan op basis van EU-regelgeving het BT-gebied rondom Kamperveen opgeheven worden vanaf 13 april a.s.


Regionalisering ophokplicht per vrijdag 30 maart (Branche)

De deskundigengroep dierziekten heeft op 22 maart een advies uitgebracht over de vogelgriepsituatie in Nederland. Op basis hiervan heeft LNV besloten (mits de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt) om de ophokplicht voor een deel van Nederland in te trekken per vrijdag 30 maart.


Vogelgriep Kamperveen blijkt H5N6 (Branche)

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft het vogelgriepvirus dat op het eendenbedrijf in Kamperveen is aangetroffen, getypeerd als hoogpathogeen H5N6. Dit type is ook vastgesteld op het pluimveebedrijf in Oldekerk.


Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Kamperveen (Branche)

In Kamperveen (gemeente Kampen) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 29.000 vleeseenden. Het naastgelegen bedrijf met pluimvee wordt preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).


Geen verdere besmettingen uit screeningsresultaten 3-km gebied in Oldekerk (Branche)

Dinsdagavond 27 februari is bekendgemaakt dat de screeningsresulaten van de bedrijven in het 3-km gebied in Oldekerk negatief zijn.


Vogelgriep H5 vastgesteld in Oldekerk (Branche)

In Oldekerk (provincie Groningen) is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 36.000 vogels. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).


Consument besteedt meer aan directe consumptie (Branche)

De uitgaven aan eten en drinken buiten de deur houden sterk verband met het consumentenvertrouwen. Wat dat betreft staan alle seinen op groen. De grootste groeimarkt vormen foodproducten voor directe consumptie of voor consumptie binnen twee uur, voorspelt FSIN-directeur Jan-Willem Grievink tijdens het FSIN Brunchcongres in zijn vooruitblik op komend jaar. Hij verwacht dat de groei van de foodserviceomzet dit jaar mogelijk de 5% zal passeren.


« «
deel