Communicatie

 

Een goede communicatie is van groot belang voor de NBPW.

 

De NBPW tracht op een aantal verschillende manieren de contacten te onderhouden met de leden.

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende communicatiemiddelen:

  • Maandelijkse verzending van digitale nieuwsbrieven of vaker wanneer de actualiteit dit noodzakelijk maakt;
  • Uitgifte van het vakblad de Spotter, dat enkele malen per jaar verschijnt;
  • Gebruik van social media (Facebook en Twitter);
  • Uitgifte van een duidelijk jaarverslag;
  • Regiobijeenkomsten/workshops;
  • Bedrijfsbezoeken
  • Algemene Ledenvergadering
  • Telefonische contacten
  • Website
« «
deel