Doelgroepen

 

NBPW: Professionele partner van ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven

 

De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) is al sinds 1934 actief voor haar leden. Voorheen was zij de belangenorganisatie van uitsluitend poeliers en wildhandelaren, zoals de naam al aangeeft. Doordat bestaande leden zich 'doorontwikkelden' is de doelgroep van de NBPW aanzienlijk verbreed. Dienstverlening van NBPW richt zich met name op bedrijven met een ambachtelijke karakter.

 

Onder aangesloten leden bevinden zich de navolgende bedrijfstypen:

 • winkel- en marktpoeliers
 • pluimvee-uitsnijderijen (geringe capaciteit)
 • pluimvee-uitsnijderijen
 • konijnenslachterijen
 • pluimveeslachterijen
 • pluimveeslachterijen (geringe capaciteit)
 • pluimveevleesbereidingenbedrijven
 • pluimveevleesproductenbedrijven
 • grossiers/importeurs in pluimvee en wild
 • wild verwerkingsbedrijven
 • wildslachterijen

 

« «
deel