Secretariaat

 

Secretariaat: schakel tussen bestuur, kadergroep en leden

 

Het secretariaat draagt zorg voor uitvoering van het beleid en is de vraagbaak voor leden op velerlei gebied. Zij analyseert ontwikkelingen, koppelt deze terug naar het bestuur en kadergroep teneinde de bedrijfsvoering zo actueel mogelijk te kunnen houden.

 

Vanaf april 2016 wordt het secretariaat van NBPW uitgevoerd door APPR in Naarden. Ook de dagelijkse aansturing van activiteiten en de communicatie zijn hier ondergebracht. Het secretariaat wordt gevormd door Eveline Santifort en Mirjam Maters (verenigings-/ledenmanager), Femke Kuipers (secretariaat), Mariëlle van Teeffelen (financiële administratie) en Anouk Aal en Desiree Suoth, die zich bezighouden met communicatie. Jan Willem de Jong, die de jarenlang de functie van Algemeen Secretaris vervulde, blijft in een begeleidende en adviserende rol betrokken bij NBPW.

 

Het secretariaat is bereikbaar op het telefoonnummer 0172 - 490490 of via info@nbpw.nl.

 

NBPW Team foto3.png

 

 

 

 

n.

« «
deel