Visiedocument

 

De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), is dé belangenorganisatie voor ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven. In 2013 is het activiteitenprogramma geheel herzien en gevat in een overzichtelijk Visiedocument.

 

NBPW richt zich met haar activiteiten op velerlei dossiers die samengevat kunnen worden in een aantal hoofdgroepen:

Met haar dienstverlening richt NBPW zich niet alleen op bedrijven in de detailhandel (winkel- en marktpoeliers), maar ook op verwerkende bedrijven in pluimvee en wild, im- en exporteurs, en pluimvee- en wildslachterijen met een ambachtelijk karakter.

« «
deel