Vakblad Spotter

 

Met het vakblad Spotter informeert NBPW haar leden en relaties over ontwikkelingen en actualiteiten in de branche, die door NBPW worden ‘gespot’. Aan toezending van dit vakblad zijn geen kosten verbonden.

 

Het idee voor het opnieuw uitgeven van een vakblad werd geboren tijdens het uitschrijven van het Visiedocument, waarin NBPW uitgangspunten heeft geformuleerd voor toekomstig beleid en activiteiten.

 

NBPW probeert op deze wijze ondernemers beter te informeren over ontwikkelingen in de branche en over haar eigen (nieuwe) activiteiten. Ondernemers zullen zich ook meer in NBPW gaan herkennen en daarnaast bij NBPW gaan thuisvoelen.

 

Naast dit vakblad zal NBPW ook blijven communiceren via haar website nbpw.nl, digitale nieuwsbrieven en social media (Facebook, Twitter en LinkedIn).

 

Vooralsnog verschijnt Spotter 2 à 3x per jaar in een oplage van 650 stuks.

 

Nieuws uit uw regio kan ook nieuws zijn voor NBPW en de rest van de branche. NBPW roept daarom ondernemers op van deze gelegenheid gebruik te maken, om relevante feiten en gebeurtenissen uit hun omgeving te melden bij onze bladmanager Anya Vos. Daar zal vervolgens gekeken worden op welke wijze het nieuws zal worden doorgeplaatst.

 

Advertentietarieven/bannering
Voor tarieven verwijzen wij u naar www.nbpw.nl/adverteren

 

 

Wilt u de uitgaven van Spotter nog eens teruglezen?

 

2016, november, Spotter 2

 

Spotter 2-2016

 

2016, juli, Spotter 1

 

Spotter 1-2016

 


 

2015, december, Spotter 4

 

Spotter-cover.jpg

 

2015, maart, Spotter 3

 

 


 

2014, juli, Spotter 2

 

 

2014, maart, Spotter 1

 

 

« «
deel