Is uw bedrijf inmiddels AVG-proof?

 

Speciaal voor NBPW-leden stelt de NBPW voorbeelddocumenten beschikbaar om uw onderneming AVG-proof te maken, zoals een model-verwerkersovereenkomst, model-privacyverklaring en protocol datalekken. Als u als NBPW-lid nog aan de slag moet met de AVG, kunt u deze documenten bij het secretariaat van de NBPW aanvragen, via info@nbpw.nl.

« «
deel