Medewerkers

 

Wat kan ik doen om mijzelf, mijn medewerkers en klanten zo goed mogelijk te beschermen?

 • Naast het volgen van de algemene hygiënerichtlijnen, hebben wij de volgende tips:
 • Voorkom dat klanten in je winkel komen als deze: 
  • klachten ervaren van verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts
  • als deze contact hebben gehad met een persoon met een bevestigde infectie
  • als deze kortgeleden een risicogebied hebben gezocht
 • Laat klanten zoveel mogelijk telefonisch of online bestellen en afrekenen en laat de bestelling vervolgens bezorgen of ophalen in de winkel. Hiermee spreid je de drukte in de winkel en verminder je wachttijd. 
 • Voorkom handcontact met klanten. Reik tasjes niet meer aan maar zet deze op de toonbank. Laat contact geld neerleggen, in plaats van in de hand. 
 • Je kunt ervoor kiezen om x aantal klanten toe te laten in de winkel en de overige klanten te vragen om hun buurt buiten af te wachten. Gebruik hiervoor deze raamposter.

Hoe zorg ik voor voldoende afstand tussen klanten en personeel?

Dit kun je doen door het aantal klanten in de winkel te maximeren om te voorkomen dat klanten binnen 1,5 meter van elkaar moeten staan. Geef aan door middel van een kruis, streep of vak waar klanten kunnen staan. Communiceer dit ook via deze raamposter.

 

Mijn werknemer woont in België en heeft een werkgeversverklaring nodig om te kunnen reizen tussen België en Nederland. Waar kan ik deze vinden?

Bel met de NBPW of stuur een e-mail naar info@nbpw.nl en wij verzorgen deze voor jou.

 

Waar kan ik het vignet vinden dat mijn medewerker nodig heeft om te kunnen reizen tussen België en Nederland?

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Echter moeten zij daarbij rekening houden met specifieke regels:

Personen die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken. Deze kun je opvragen bij de NBPW, info@nbpw.nl. 

 

Grensarbeiders die, volgens de Belgische autoriteiten, wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet aanvragen dat uitsluitend door hen kan worden gebruikt. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren. Meer informatie & downloaden vignet.

 

Het vignet COVID19, om op een prioritaire manier de Belgische grens over te steken, kan van de website van het Nationaal Crisiscentrum gedownload worden.

 • Het vignet wordt in kleur afgeprint door de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (in navolging van de lijst met cruciale sectoren/beroepsgroepen en essentiële diensten/vitale processen van toepassing in het land van tewerkstelling).
 • Voor Nederland is de lijst met vitale sectoren en cruciale beroepen van toepassing.
 • De werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt plaatst op de verso zijde van het vignet een stempel van de eigen organisatie (met adresgegevens en telefoonnummer).
 • Het vignet wordt uitgeknipt en geplaatst achter de voorruit van de wagen aan de kant van de bestuurder.
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet. Anderen mogen geen gebruik maken.

Mijn medewerker heeft in de ​periode tot 1 juni 2020 een vakantie gepland en zijn reis is geannuleerd, wat nu?

Dit is een hele vervelende situatie voor jullie beiden. Jouw werknemer ziet zijn vakantie in het water vallen en jij hebt wellicht hierdoor te maken met planningsproblemen. Ga met elkaar in overleg hoe je dit met elkaar kunt oplossen. 

 

Zeker in de gegeven omstandigheden moet daarbij ook rekening gehouden worden met de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het inhalen van vakantie zou er bijvoorbeeld niet toe moeten leiden dat in de zomerperiode een onderbezetting ontstaat.  


Vallen de poeliers onder de 'cruciale beroepen'?

Ja, de poeliers/wildhandelaren valt onder 'voedselketen' zoals opgenomen in de lijst van cruciale beroepen. Toelichting op de lijst is hier te lezen.
 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Als je jouw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Echter, ook als er maar één ouder in een vitale beroepsgroep werkt, kun je een beroep doen op de school of kinderopvang. Meer informatie

 

Mag een werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?

Een werknemer mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus. Alleen wanneer er een goede gegronde reden is, mag een medewerker thuis blijven. Het is aan jou als werkgever om per medewerker de situatie te beoordelen en mee te denken in oplossingen. Twijfel je over de situatie? Neem contact op met jouw arbodienst. Wanneer er geen gegronde reden is, geldt de volgende regel: geen arbeid, geen loon.


Wanneer is er sprake van calamiteitenverlof en wanneer verlofuren opnemen? 

De overheid heeft besloten om de scholen te sluiten per maandag 16 maart. Werknemers moeten dus op korte termijn, opvang regelen. In de situatie van 'van stel op sprong' kan calamiteitenverlof gelden. Dit is echt alleen bedoeld om werknemers de mogelijkheid te geven om bij onvoorziene omstandigheden in staat te zijn snel te kunnen handelen. Daarna moet de werknemer kijken of het mogelijk is om oppas te regelen, anders is dit risico voor werknemer. Dit houdt in vermindering van vakantiedagen en/of inhouden van loon. Bekijk het per situatie en ga in gesprek met jouw medewerker(s). 

 

Allerbelangrijkste is om met elkaar, als team, een gezamenlijke oplossing te vinden voor elke situatie die op je afkomt. Werkgevers én werknemers hebben elkaar nodig want het is inmiddels niet alleen een probleem van de werkgever. 
 

Wat als mijn medewerker ziek is?

Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.


Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met het coronavirus en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst én verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.


In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld in het geval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, dan is de hoofdregel nog steeds dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering.


Kortdurend zorgverlof kan een rol spelen als de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden enz.).Als de school of kinderdagverblijf tijdelijk de deuren sluit vanwege mogelijk besmettingsgevaar, dan kunnen medewerkers vakantie-uren opnemen om vervangende opvang te regelen. Calamiteitenverlof is mogelijk als een school/kinderdagverblijf e.d. letterlijk 'van stel op sprong' sluit. 

« «
deel