Pinnen, facturen & contracten

 

Klopt het dat het cumulatieve limiet bij contactloos betalen is verhoogd?

Ja, het bedrag is verhoogd van € 50 naar € 100. Dat houdt in dat er bij contactloos betalen minder vaak de pincode ingetoets hoeft te worden. 

 

De komende tijd kunnen mensen bedragen tot en met 50 euro contactloos betalen zonder pincode in te toetsen. Door de maatregel hoeven mensen minder vaak betaalautomaten aan te raken, waarmee verdere verspreiding van het coronavirus moet worden tegengegaan. Tot nu toe moest bij bedragen boven de 25 euro altijd een pincode worden ingetoetst.Eerder moest ook een pincode ingetoetst worden als er op een dag met meerdere betalingen meer dan 50 euro werd afgerekend. Die limiet werd vorige week al verhoogd tot 100 euro.

 

Mag ik contant geld weigeren aan de kassa?

Dat kan helaas niet zomaar want eurobankbiljetten en munten zijn een wettig betaalmiddel en moeten bij een betaling worden geaccepteerd. Maar als je duidelijk aangeeft, via een raamposter of via je narrow casting systeem, dat alleen pinbetalingen worden geaccepteerd uit hygiënisch oogpunt, kan het wel. Probeer wel rekening te houden met de klant: als die alleen over contant geld beschikt om in primaire levensbehoeften te voorzien, is het wel redelijk om contant geld te accepteren. Zorg dan dat je geen handcontact maakt.

 

Hoe ga ik om met lopende contracten?

Wellicht heb jij als poelier/wildhandelaar met een horeca-ondernemer een lopend contract waarin afname gedurende een langere periode is afgesproken. De horeca-ondernemer kan gemakkelijk stellen dat er sprake is van overmacht/onvoorziene omstandigheden door het coronavirus, waardoor deze horeca-ondernemer niet kan worden gehouden aan lopende afnameverplichtingen en daarvoor ook niet schadeplichtig is. Kort gezegd: de horeca-ondernemer kan zonder daarvoor schade te betalen, stoppen met afnemen. Ook als er een lopend contract is.

 

Andersom kan jij als poelier/wildhandelaar zich uiteraard tegenover een leverancier van grondstoffen beroepen op overmacht, waardoor er niet of minder wordt afgenomen dan normaal. Dit zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

 

Voor producten die nu nog worden afgenomen of overeenkomsten die nu worden aangegaan, kun je je  niet meer succesvol beroepen op overmacht. Iedereen weet nu dat er sprake is van het coronavirus. Een overeenkomst die nu wordt aangegaan of een bestelling die nu wordt geplaatst, doe je dan met dat bewustzijn. 

 

Hoe ga ik om met openstaande facturen?

Voor lopende facturen is het antwoord minder rechtlijnig. Wanneer het onmogelijk is om te betalen, zou een beroep op overmacht gedaan kunnen worden. Maar wanneer het lastiger of duurder is geworden om te betalen, zal een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden niet slagen. Alleen een rechter kan een definitief antwoord geven op deze vraag. De rechtbanken zijn voorlopig dicht en komt er dus geen definitief antwoord. 

 

De overheid is steun aan het geven aan ondernemers, waardoor het mogelijk moet zijn om het hoofd boven water te houden. Daardoor is het lastig om te stellen dat betalen onmogelijk is. Er worden tenslotte niet voor niets allerlei maatregelen in het leven geroepen om te zorgen dat geld beschikbaar blijft. De verwachting is dat facturen van reeds afgenomen zaken moeten worden betaald, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat betaling onmogelijk is. Een korting op de factuur bij snelle betaling kan een tip zijn om facturen snel geïncasseerd te krijgen. Lees hier de maatregelen die worden genomen door de overheid.

 

« «
deel