Steunmaatregelen

Welke maatregelen voor ondernemers biedt de overheid?

De regering heeft een divers pakket aan crisismaatregelen voor ondernemers beschikbaar gesteld:

 

Belastingen

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Tijdelijke Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

 

Hoe zit het met de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling?

Sinds 16 maart is een tijdelijke faciliteit onder de BMKB beschikbaar voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Het kabinet heeft ruim voldoende middelen om er voor te zorgen dat aan het verwachte beroep op deze maatregel in de BMKB kan worden voldaan. Als ondernemer kun je je hiervoor melden bij jouw bank.

 

Het garantiepercentage is per 7 april veranderd:  in de BMKB gaat van 90 naar 100% voor kredieten tot 100.000 euro. De door ons bekritiseerde provisie die ondernemers voor de BMKB moeten betalen, wordt gehalveerd (van 3,9 naar 2 procent). Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro.

 

Klopt het dat banken ook steunmaatregelen nemen?

Ja, ook banken hebben steunmaatregelen bekend gemaakt. Zo is er een half jaar uitstel van aflossingen van zakelijke leningen tot € 2.500.000. Het betreft in ieder geval:  ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos.

 

Is het mogelijk om uitstel aan te vragen voor waterschapsbelastingen?

Ja, dat is mogelijk. Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel. Verschillende waterschappen zetten de invordering van belastingen helemaal stil, en betalen hun facturen direct. De meest voorkomende maatregelen van de waterschappen zijn:

  • Er wordt coulant omgegaan met verzoeken om uitstel van betaling. Ondernemers en zzp-ers die aangeven dat ze hun belastingaanslag als gevolg van de crisis niet op tijd kunnen betalen, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling en hoeven de aanslag voorlopig dus niet te betalen. Het uitstel geldt voorlopig voor bepaalde tijd, meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden vanaf nu. 
  • Er worden ook soepele betalingsregelingen getroffen. De opgelegde aanslag wordt dan wel betaald, maar dat kan in een langere periode.
  • Veel waterschappen betalen facturen sneller, ruim voor de vervaldatum. Daarnaast vindt al het beheer en onderhoud, de uitvoering van projecten en de voorbereiding van nieuwe projecten zoveel als mogelijk doorgang. 

Neem contact met jouw waterschap voor meer informatie.

 

Vastgoed

Na intensieve onderhandelingen in de afgelopen weken is op 10 april j.l. een steunakkoord door Detailhandel Nederland met de vastgoedsector afgesproken. Belangrijk is dat alle betrokken partijen, naast retail en vastgoed, ook banken en de overheid samen de financiële pijn verdelen die is ontstaan door het voor vele winkels (bijna volledig) wegvallen van de omzet in de afgelopen weken. Het Steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en per locatie. 

Kern van de afspraak is dat de huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni worden opgeschort voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% over deze periode. De minimum opschorting is 50%, maar kan oplopen tot 75% tot 100% voor de zwaarder getroffen retailers en/ of winkelambachtsbedrijven die een volledige lockdown kennen.

 

Betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken dat de eventuele kwijtschelding van betalingsverplichtingen na afloop van de periode van drie maanden wordt beoordeeld. Pas dan is de daadwerkelijke impact per retailer, verhuurder en locatie duidelijk. Vanwege de complexiteit van grote internationale retailers is afgesproken dat daar maatwerk tussen verhuurder en huurder dient te worden afgesproken. Verhuurders zijn uiteraard vrij om verdergaande verlichting te geven.

 

Update 21/4: Detailhandel Nederland vangt van diverse kanten geluiden op dat samenwerking tussen retailers en de vastgoedsector om huurkwesties op te lossen moeizaam verloopt. Ondanks dat er een Steunakkoord is afgesloten door betrokken partijen. Aan beide kanten lijkt er niet altijd voldoende welwillendheid te zijn om nader tot elkaar te komen. Detailhandel Nederland roept dan ook de retailers en de vastgoedsector op om met elkaar in gesprek te gaan en dan ook collectief het Steunakkoord te volgen. Dit Steunakkoord is bedoeld om op korte termijn verlichting te bieden aan de branche, met het oog op langere termijn samenwerking. Meer informatie is hier te lezen. 

 

Handige bronnen

Veelgestelde vragen over financiële maatregelen

« «
deel