Belastingen

Is er uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers bij de Belastingdienst?

Ja, dit is mogelijk voor o.a. aanslageninkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Meer informatie vind je hier. Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen dat wanneer je aangifte hebt gedaan en een (naheffings)aanslag hebt ontvangen, je het uitstel kunt aanvragen. Dit betekent dat voor de lopende maand je nog geen uitstel voor de loonheffingen en de btw hoeft aan te vragen, maar dat dit pas nodig is als naheffingsaanslagen zijn opgelegd. Zodra de ontvanger jouw verzoek om uitstel heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen gestopt. Meer informatie


Wordt de rente aangepast?

Invorderingsrente

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,1%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet past de belastingrente zo snel mogelijk aan. 


Belastingrente
Belastingrente wordt berekend wanneer een aanslag na een bepaalde tijd wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte door een uitstelregeling pas later is ingediend. Ook kan het zijn dat belastingrente in rekening wordt gebracht omdat bezwaar is aangetekend tegen een (definitieve) aanslag. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Doorgaans is de belastingrente te beperken door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Deze wijziging gaat in vanaf 1 juni 2020 (m.u.v. de inkomstenbelasting, die verlaging zal ingaan vanaf 1 juli 2020).


Hoe kan ik uitstel aanvragen?

Op de volgende manieren:

  • Telefonische aanvraag om kort uitstel (maximaal 4 maanden)
  • Je kunt telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • Je hebt altijd op tijd aangifte gedaan.
  • Je hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen.
  • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  • Je hebt geen openstaande aanslagen waarvoor je een dwangbevel hebt gekregen.
  • Het betreft geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020. Je kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag. Voor btw en loonheffingen kan dus pas uitstel van betaling worden aangevraagd na ontvangst van een naheffingsaanslag en niet voor de betaling op aangifte.

Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden

Als jij niet voldoet aan de voorwaarden voor kort uitstel, of als jij een langere periode dan 4 maanden (maximaal 12 maanden) uitstel verwacht nodig te hebben, kan een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. Dit formulier kun je downloaden van de site van de Belastingdienst. In dit geval is een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of een hypotheekrecht noodzakelijk. Meer weten? Check hier.


Kan ik de voorlopige aanslag wijzigen?

Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken worden door de Belastingdienst ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst


Worden boetes opgelegd als ik nu niet kan betalen?

De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboetes opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Opgelegde boeten kunnen worden verminderd. 


Handige informatiebron

FAQ MKB-Nederland

« «
deel