Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De TOGS-regeling loopt nog tot en met 15 juni 2020. Ondernemers kunnen nog tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen. De  regeling Tegemoetkoming ondernemers Getroffen Sectoren wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Check hier de TVL-regeling

 

Wat is de TOGS-regeling?
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

 

Met ingang van 29 april kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit. Na analyse van de meldingen van ondernemers bij RVO blijkt dat de geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten.


Voor wie is deze regeling bedoeld?
Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. Denk hierbij aan horeca, winkeliers en meer. 

Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar. Hier kun je de lijst met branches en sectoren bekijken. 

 

Check hier de adviestool; zo weet je gelijk of je in aanmerking komt voor deze steunmaatregel. 


Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

De hoofd- of nevenactiviteit van jouw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met 1 van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in het overzicht. 
Jouw bedrijf mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg- en restauranteigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.  
Je verwacht dat jouw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden. 

  • Je hebt minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
  • Je hebt maximaal 250 medewerkers in dienst.
  • Jouw bedrijf is opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
  • Je hebt geen overheidsbedrijf.
  • Jouw bedrijf is niet failliet. 
  • Er is geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
Je kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de RVO. Het betreft een eenmalige vergoeding van € 4.000. Je kunt een aanvraag indienen tot en met vrijdag 26 juni 2020. Klik hier voor de aanvraag​

Waarom valt mijn branche/ sector niet in de lijst van SBI-codes om in aanmerking te komen voor de regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)?
De aangewezen sectoren hebben te maken met gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders. 

 

Extra groepen ondernemers in de non-food sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen  door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Hier kun je  de lijst met branches en sectoren bekijken.

 

Ik heb mijn zaak (verplicht) moeten sluiten als gevolg van corona. Maar ik krijg de melding dat ik op basis van mijn SBI-code niet in aanmerking kom. Wat nu?
Als je je onderneming inschrijft bij KVK, krijg j4 een SBI-code (standaard bedrijfsindeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van jouw bedrijf. Andere bedrijven gebruiken deze informatie, bijvoorbeeld om klanten te zoeken. De overheid gebruikt de SBI-codes om beleid te maken. Het is aan ondernemers zelf om de SBI-code te wijzigen bij KVK als de SBI-code onjuist is, of als jouw bedrijfsactiviteiten veranderen. Iedereen die voor 15 maart ingeschreven stond in het handelsregister, valt onder de SBI-code die er toen stond.

 

De overheid is bekend met de signalen dat SBI-codes niet noodzakelijkerwijs kloppen. RVO inventariseert en geeft deze signalen door aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Je kunt hier melding maken dat jouw code niet klopt.

 

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?
Je kunt de SBI-code niet zo maar wijzigen. Als je van mening bent dat de code waaronder je nu bent geregistreerd niet klopt, dan kun je dat melden via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code

 

Kan ik de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nog steeds aanvragen?
Ja, dat kan. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020. Je kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen.


Ik heb al gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?
Ja, dat kan. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

 

Meer informatie

« «
deel