De Raad

 

De raad.jpg

 

De Raad geeft nadere uitwerking aan de afspraken die in de CAO ambachtelijke pluimvee- en lidbedrijven zijn gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van functiewaardering en regelingen ten aanzien van ziekteverzuim. Natuurlijk zorgt zij er ook voor dat alle werkgevers en werknemers geïnformeerd worden en blijven over wat er in de CAO is afgesproken.

 

Ook kunnen zowel werkgevers als werknemers bij De Raad aankloppen als zij hulp nodig hebben bij de toepassing van de CAO, bijvoorbeeld als er vragen zijn over de uitleg of toepassing van een artikel uit de CAO. Als het nodig is kan De Raad hierover zelfs een bindend advies uitbrengen.

 

Werkgevers en werknemers hebben evenveel te vertellen in De Raad. Werkgevers hebben dat via de NBPW en werknemers via hun vakbond. Werkgevers en werknemers dragen met een premieafdracht, die in de CAO wordt afgesproken, de kosten voor De Raad. Zodra de CAO Algemeen Verbindend (AVV) is verklaard, dragen ook niet leden uit de branche, dezelfde premies af. Zo kan De Raad haar werk blijven doen.

 

Dit alles met als doel: werkgevers en werknemers steunen, die samen werken aan de verbetering en professionalisering van hun branche.

 

Bekijk voor meer informatie de website van De Raad. Bekijk hier ook de meest gestelde vragen.

 

De Raad

Gooimeer 4-15

1411 DC NAARDEN
Postbus 5135

1410 AC NAARDEN

T 035 - 542 75 60
E mail@bureau-deraad.nl

W www.bureau-deraad.nl

« «
deel