eHerkenning

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via e-Herkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Ook is het gemakkelijk: u heeft straks nog maar één wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en alle andere overheidsorganisaties.

 

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een digitale sleutel waarmee ondernemers toegang krijgen tot de online dienstverlening van overheidsorganisaties. Zo doet u op één manier, met één inlogmiddel veilig en online zaken met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke organisaties. eHerkenning is te beschouwen als de opvolger van DigiD voor bedrijven. Instanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht.

 

Zo is het vanaf 1 november 2019 bijvoorbeeld niet meer mogelijk om zonder eHerkenning in te loggen bij UWV om werknemers ziek te melden, of bij de Belastingdienst om de btw-aangifte in te dienen. Maar ook voor het aanvragen van een subsidie of een vergunning is eHerkenning nodig, of voor het aanvragen van een VOG-verklaring voor een werknemer.

 

Welk niveau heb ik nodig bij de aanvraag van mijn eHerkenning?

Ondernemers zullen steeds vaker eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig hebben om zich online te kunnen identificeren bij de overheid. Bijvoorbeeld om bij het UWV om werknemers ziek te melden, of bij de Belastingdienst om de btw-aangifte in te dienen.


Het is dus belangrijk dat u als ondernemer snel overgaat tot de aanschaf en het gebruik ervan. Heeft u al een eHerkenning? Dan is het misschien verstandig om de eHerkenning op niveau 1 (nodig bij indienen van Informatieplicht Energiebesparing) of 2 te upgraden naar 3.

 

Maakt u gebruik van een administratiekantoor?

Als u als werkgever de salarisadministratie zelf doet, is voor onder meer de loonaangifte en de communicatie met het UWV eHerkenning nodig. Meestal is daar ten minste niveau EH3 voor nodig. Maar wat nu als u de administratie heeft uitbesteedt? De oplossing voor deze problemen en meer is de ketenmachtiging.

 

Om een ketenmachtiging af te geven, maakt u met het administratiekantoor. Als de ketenmachtiging is afgegeven, hoeft u als werkgever zelf geen eHerkenning meer aan te vragen. De intermediair kan dan alle aangiftes en contacten regelen via zijn eigen eHerkenning.

 

Om een ketenmachtiging te regelen, vult u samen met de intermediair een papieren formulier in. Dit formulier wordt vervolgens digitaal vastgelegd door de intermediair bij zijn leverancier van eHerkenning. Daarvoor is een KvK-uittreksel van niet ouder dan 14 dagen nodig. Het invullen van het papieren formulier moet tijdens een afspraak tussen de intermediair en de werkgever worden gedaan, de intermediair moet namelijk de identiteit van de aanvrager (bevoegd vertegenwoordiger) vaststellen. Van de bevoegd vertegenwoordiger worden persoonsgegevens, contactgegevens en een kopie van het legitimatiebewijs vastgelegd. De ketenmachtiging wordt voor maximaal 5 jaar vastgelegd en kan zowel generiek (voor alle mogelijkheden) als voor een specifieke dienst worden afgegeven. Er zijn ook mogelijk kosten verbonden aan het vastleggen van een ketenmachtiging. Ketenmachtiging is mogelijk bij de eHerkenningleveranciers Reconi, KPN, Z login, QuoVadis en Connectis.

 

Hoewel er veel mogelijk is met een ketenmachtiging, zijn er ook een aantal zaken waar u rekening mee moet houden als u afspraken maakt met uw intermediair. Zo moet uzelf de ketenmachtiging intrekken als de samenwerking met de intermediair wordt stopgezet. Ook kan de ketenmachtiging niet worden gebruikt voor alle EH1-diensten en voor het inloggen bij de RVO. Eenmanszaken kunnen geen gebruik maken van de ketenmachtiging. Werkgevers die bestaan uit meerdere rechtsvormen moeten zelf onderzoeken of zij gebruik willen maken van de ketenmachtiging.

« «
deel