FAQ Groep


Wat is de NBPW voor type organisatie?

NBPW is een vereniging, die bestuurd wordt door een bestuur. Daarnaast kent de NBPW een Kadergroep (als verkleinde achterban) en een Ledenvergadering. Het bestuur overlegt met de Kadergroep en Ledenvergadering over activiteiten.

Wie zitten er in het bestuur van NBPW?

Het bestuur wordt gevormd door Thomas van Meel, Nathalie Jol en Victor Brinkhorst.

Wie werken er op het secretariaat?

APPR Hét Brancheburo verzorgt het secretariaat met Jacqueline van Stiphout (verenigingsmanager), Femke Kuipers (secretariaat), Mariëlle van Teeffelen (financiële administratie) en Ellen Dobbelaar (communicatie).

Welke bedrag betalen leden aan contributie?

Het contributiebedrag is per (type) lid gelijk en bedraagt vanaf 2019 € 521,38 ex btw. De contributiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

Welke activiteiten worden door NBPW georganiseerd?

Onder de rubriek 'NBPW helpt u bij...' kan teruggelezen worden waar NBPW zich zoal mee bezig houdt.

Welke bedrijfstypes zijn als lid bij NBPW aangesloten?

In beginsel gaat het om winkel- en marktpoeliers, uitsnijderijen, slachterijen, groothandelaren, im-/exportbedrijven en gespecialiseerde wildbewerkingsbedrijven/handelaren. Het grootste deel van de leden heeft een kleinschalig en ambachtelijk karakter of ambachtelijk in het groot. Daarnaast zijn er ook industriële bedrijven die 'ondersteunend' lid zijn.

Kunnen bedrijven die geen lid zijn ook gebruik maken van NBPW?

De dienstverlening aan niet-leden is zeer beperkt. Bepaalde NBPW-producten kunnen zij ook afnemen tegen hogere prijzen dan de lidbedrijven. Daarnaast wordt getracht hen met beperkte advisering ook te bewegen om lid te worden.

FAQ vraag inzenden

« «
deel