Lidmaatschap

 

Aanmelden als lid

     U kunt zich hier aanmelden als lid.

 

Kosten lidmaatschap

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering welke eens per jaar wordt gehouden. 

 

De contributie wordt geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CBS). De contributie per 1 januari 2019 bedraagt € 521,38 (ex. btw).

 

Looptijd

Het lidmaatschap van de NBPW kan op ieder moment in het jaar worden aangegaan, het verenigingsjaar eindigt op 31 december. Het contributiebedrag zal worden berekend aan de hand van het aantal maanden dat nog resteert, wanneer het lidmaatschap na 1 juli wordt aangegaan.

« «
deel