Bedrijfsvoering

 

In deze rubriek behandelen we activiteiten van NBPW die direct of indirect betrekking hebben op de bedrijfsvoering van ondernemers. Het zijn activiteiten van uitéénlopende aard, die uiteindelijk dus één gemeenschappelijkheid hebben en dat is het 'reilen en zeilen' van de onderneming en alles wat daarmee samenhangt. NBPW probeert met deze activiteiten leden te helpen en te ontzorgen.

 

Net zo als alle activiteiten van NBPW komen deze ook allemaal voort uit het Visiedocument. Het Visiedocument wordt vanaf 2014 'uitgerold', stapsgewijs wordt voor steeds meer onderdelen een concrete invulling gevonden. Vandaar dat in deze rubriek op onderdelen volstaan wordt met een algemene beschrijving.

 

« «
deel