Bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging

 

De aandacht voor familiebedrijven in Nederland neemt de laatste jaren sterk toe. Terecht, zeker gezien het economisch belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie. Meer dan 55 procent van alle bedrijven is een familiebedrijf, en dit percentage is in de achterban van NBPW nog hoger.


Eén van de grootste uitdagingen voor het familiebedrijf is de bedrijfsopvolging. Bedrijfsoverdracht is de tweede reden van faillissement in Nederland en bij ongeveer 30 procent van alle bedrijven loopt de omzet terug tijdens of na de opvolging. Zowel de opvolging in leiding als de overdracht van eigendom blijken lastig te zijn voor familiebedrijven. Dit komt omdat bij opvolging zowel zakelijke als familiale overwegingeneen een rol spelen. Hierbij kunnen emoties hoog oplopen, waardoor ondernemers en
hun familie besluiten om de opvolgingsplanning voor zich uit te schuiven.


Een bedrijfsbeëindiging is in veel gevallen een kwestie van leeftijd in combinatie met het ontbreken van een opvolger.In alle gevallen gaat het om de verzilvering van het door ondernemers opgebouwde bedrijf. Ondernemers hebben er over het algemeen keihard voor gewerkt en zij hebben niet gekeken op een uurtje meer of minder. In het proces van bedrijfsbeëindiging is planning belangrijk.

 

Rol NBPW

Iedere ondernemer heeft in ieder geval één maal in zijn loopbaan met bedrijfsbeëindiging of bedrijfsoverdracht te maken. Daarom streeft NBPW er naar om een coördinerende en faciliterende rol te kunnen vervullen om ondernemers ook hierbij van dienst te zijn. Deze rol zou kunnen bestaan uit het bij elkaar brengen van verschillende belanghebbende partijen en/of het verzamelen en up-to-date houden van relevante informatie en het geven van voorlichting hierover.

« «
deel