Juridische Dienst

 

Succesvol ondernemen begint met een goede bedrijfsvoering. Daarom heeft NBPW al jaren een

samenwerking met Inhuisjurist: NBPW juridisch advies.

 

NBPW juridisch advies is het juridisch startpunt voor de ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven. Met de NBPW juridische dienst beschikt u als ondernemer over uw eigen bedrijfsjurist. Een deskundige gesprekspartner die u kan adviseren over arbeidsrecht, huurrecht, bestuursrecht en sociale zekerheid.

 

Hoe werkt het?

U kunt uw juridische vraag kostenloos voorleggen aan Inhuisjurist voor een eerste analyse. De meeste vragen kunnen direct worden beantwoord. Is dit niet het geval en heeft uw zaak meer aandacht nodig dan kunt u een abonnement nemen. Dit abonnement kunt u direct afsluiten, ook als u als een probleem heeft. 

 

De advisering kan globaal in drie delen worden onderverdeeld. Op de eerste plaats adviseert Inhuisjurist u preventief. Dat wil zeggen dat Inhuisjurist graag als juridisch klankbord fungeert wanneer u bijvoorbeeld op het punt staat om een belangrijke beslissing te nemen. Verder begeleidt en adviseert Inhuisjurist u in de minnelijke fase, dus al er in een geschil  plaats is voor praten en onderhandelen. Ook kan Inhuisjurist u bijstaan in de gerechtelijke fase, als de tussenkomst van de rechter nodig is. In de zaken die Inhuisjurist voor u behandelt zal zich, op een enkele uitzondering na, een kantonrechter over het geschil buigen. Daarbij is Inhuisjurist volledig bevoegd om de gehele procedure voor u te voeren. Voor de uitzonderingsgevallen  waarin via een rechtbankprocedure moet worden gewerkt, heeft Inhuisjurist haar netwerk in de advocatuur en is Inhuisjurist bij de afhandeling het ‘vertaalstation’ tussen u en de advocaat.

 

Er hoeft geen minimum belang in een zaak te zijn. Inhuisjurist helpt u ongeacht het belang. Voor Inhuisjurist is het bedrag wat met de kwestie gemoeid is geen criterium. U kunt terecht met grote problemen, maar ook om even ‘iets te checken’. Bijvoorbeeld snelle vraagjes over zwangerschapsverlof, arbeids- en huurovereenkomsten.

 

Kosten abonnement
Small, 1 uur per jaar, ad € 80,95
Medium, 4 uur per jaar, ad € 258,75
Large, 10 uur per jaar, ad € 399,95

 

Wie is Inhuisjurist?
Inhuisjurist helpt organisaties grip te krijgen op hun juridische zaken. Vanuit de filosofie dat een juridisch probleem nooit op zich zelf staat kijkt Inhuisjurist verder. Het in kaart brengen van de juridische risico’s binnen een organisatie, proactief werken en een duidelijke organisatie en sectorkennis vormen de kracht van Inhuisjurist. Dit doet Inhuisjurist in combinatie met een laagdrempelige manier van werken en een pragmatische mentaliteit. Begrijpelijk en toegankelijk, waarbij Inhuisjurist niet alleen voor de ondernemer werkt maar met name samen met de ondernemer.

 

Interesse of meer informatie?
De juridische dienst is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0183-646678 of per email: nbpw@inhuisjurist.nl.

 

Wilt u het antwoordformulier downloaden en bent u geinteresseerd in meer informatie?....klik dan hier >>>

« «
deel