Productspecificaties

 

Om leden te kunnen helpen bij het naleven van voorwaarden uit de Verordening Voedselinformatieverstrekking, is NBPW samenwerking aangegaan met de Stichting Verskwaliteit Nederland (SVN, onderdeel van VPNL).

 

In twee stappen wordt de poelier voorbereid op de wetten die ingaan in december 2014 en 2016.
Het hele levensmiddelenkanaal en ook horeca zijn wettelijk verplicht eind 2014 de allergeneninformatie van alle onverpakte producten op orde te hebben. In 2016 is men ook verplicht om de voedingswaarde-informatie op voorverpakte producten te vermelden.

 

SVN ontwikkelt voor onder andere NBPW een online oplossing waarin dit allemaal geregistreerd kan worden. Deze allergenenoplossing communiceert met een tablet in de winkel, zodat consumenten de informatie over alle onverpakte producten zelf kunnen opvragen. Hiervoor dient men ook een standaard/zuil aan te schaffen. Voorwerk van de poelier voor de online oplossing is noodzakelijk. Alleen de ondernemer zelf weet welke artikelen hij verkoopt en welke ingrediënten hij gebruikt voor zijn samengestelde producten.

 

Stap 1: werkwijze allergenen
Gebruik het Exceldocument ‘Excelbestand allergenen’ en de bijbehorende handleiding. In dit ene Excelbestand kan de PLU-lijst met alle artikelen in geplaatst worden. Per product moet de poelier dan aangeven welke allergenen er in dit product zitten. Als men hiermee klaar is kan het document digitaal aangeleverd worden bij de Servicedesk van VPNL. Zij importeren de Excellijst, zodat alle producten (met de bijbehorende allergenen) in de digitale oplossing staan. De ondernemer ontvangt een inlogcode en kan deze koppelen met de allergenenapplicatie via de tablet in houder. Vervolgens houdt hij zijn productinformatie bij in de digitale module die ook gekoppeld kan worden met andere modules zoals het entrëepakket van NBPW (marketing/communicatie platform).

 

Stap 2: werkwijze etiketten en productspecificaties inclusief voedingswaarde
Vanaf 2016 moet ook de voedingswaardedeclaratie op het etiket van het voorverpakte assortiment aangebracht worden. Hiervoor wordt een etiketteermodule ontwikkeld die gekoppeld wordt met de ingrediëntendatabase GS1DAS zodat online aan de hand van digitale recepturen een etiket en productspecificatie (2 functies) berekend en samengesteld kunnen worden.

 

Op dit moment zijn veel recepturen van versondernemers nog niet compleet (schriftelijk/digitaal) vastgelegd. Bovendien is nog geen enkele ingrediëntendatabase goed gevuld waardoor je geen complete etiketten en specificaties kunt berekenen (als er bijvoorbeeld één ingrediënt niet in staat heb je een probleem). Bovendien moet het ook mogelijk zijn om je eigen samengestelde producten als ingrediënt hierin mee te nemen. En die staan er nu ook niet in. Uiterlijk eind 2016 moet dit gereed zijn (maar, hoe eerder hoe beter).

 

De praktijk is leidend
Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de voedselinformatiemodules is dat de praktijk leidend is. Het systeem moet makkelijk hanteerbaar zijn, met duidelijke informatie naar de klant en gebruiker. Daarom werken we het zorgvuldig en stap voor stap uit ten behoeve van een zo praktisch en compleet mogelijk instrument.

 

Contact

Secretariaat NBPW, 0172 - 490490, info@nbpw.nl

Stichting Verskwaliteit Nederland, 033 - 7200980, ybemelman@stichtingverskwaliteit.nl

 

Kosten van het systeem

Stap 1

 

korting leden NBPW

 

Gebruik allergenenmodule

€ 125 per jaar

10%

€ 12,50

Eenmalige kosten

€ 25

100%

€ 25,00

Tablet in zuil geplaatst op vloer

€ 625

 

 

Tablet in houder geplaatst op betaalplaat

€ 350

  
    

Stap 2

niet bekend

niet bekend

 

 

 


 

« «
deel