2016-11-11 Stand van zaken vogelgriep t/m 11 november 2016

Tot zaterdagochtend zijn er geen nieuwe ontwikkelingen rondom vogelgriep in Nederland via de officiële kanalen gemeld.

 

Het Ministerie van EZ heeft een gecorrigeerde versie van de regeling preventiemaatregelen vogelgriep 2016 gepubliceerd, waarin nu duidelijker staat dat voor niet-commercieel gehouden vogels een inspanningsverplichting geldt om op te hokken. Deze technische verduidelijking doet natuurlijk niets af aan het feit dat ook hobbydieren beschermd moeten worden tegen dit voor kippen en gevogelte dodelijke ziekte. Het CVI heeft een bericht uitgedaan wat te doen bij het vinden van een dode wilde vogel.

 

Omliggende landen

In de landen om ons heen is daarentegen veel aan de hand. De besmetting op een kalkoenbedrijf in de Duitse Deelstaat Schleswig-Holstein, in de plaats Lübeck-Ivendorf, is bevestigd als hoogpathogeen H5N8. Naast de 18 kalkoenen worden in totaal ca. 100 dieren op dit bedrijf worden geruimd en rondom het bedrijf is een beperkingsgebied van 3 km. gelegd.

Op een pluimveebedrijf in de Deelstaat Mecklenburg-Vorpommern (Landkreis Vorpommern-Greifswald) heeft het Landbouwministerie aldaar gemeld dat op een pluimveebedrijf met 58 stuks pluimvee en eenden vogelgriep van het subtype H5 is vastgesteld. Verwacht wordt dat het hier ook om het hoogpathogene type H5N8 gaat.

Ook in Oostenrijk is op een pluimveebedrijf nabij het Vorarlgebergte, in de plaats Hard, op een biologisch kalkoenenbedrijf met 1100 dieren hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld.  Rondom het bedrijf is een beperkingsgebied van 3 km. ingesteld. Alom wordt aangenomen dat de besmetting is veroorzaakt door de besmette dode wilde vogels die in de Bodensee zijn gevonden.

Voorts melden Duitse media dat in de Deelstaat Bayeren voorzorgsmaatregelen worden besproken. Aangenomen wordt dat het hier om een ophokplicht gaat. Ook in Hamburg wordt een regeling voor ophokken voorbereidt. Vanaf maandag dienen alle 1.000 houders, inclusief hobbyhouders, gevogelte opgehokt te hebben.

 

Tot slot zijn ook in Denemarken twee besmette eenden gevonden.

 

In dit handige kaartje zijn alle tot op heden bekende meldingen opgenomen.« «
deel