2016-11-16 Update vogelgriep

Op 16 november 2016 zijn alleen berichten verschenen over besmette wilde vogels in ons omringende landen. In de Duitse Deelstaat Nedersaksen is in Landkreis Peine (ten oosten van Hannover) een dode wilde eend gevonden nabij het Eixer meer die besmet is met hoogpathogeen H5N8, volgens een melding van het Nedersaksische Ministerie van landbouw. Rondom de vindtplek is een beperkingsgebied van 3 km. en een toezichtsgebied van 10 km. ingesteld. De OIE heeft melding gemaakt van een met H5N8 besmette Zilvermeeuw in Polen, in Swinoujscie, nabij de Oostzee en melding van meerdere met H5N8 besmette kuifeenden in Zwitserland, nabij het Constance meer. Gelukkig zijn er geen nieuwe meldingen van uitbraken op bedrijfsmatige pluimveehouderijen gemeld. Het verslag van de deskundigengroep dierziekten van 9 november j.l. is op de website van de deskundigengroep geplaatste en is te raadplegen via deze link.

 

Het beeld dat nu lijkt te ontstaan is dat er zeer veel virusdruk onder wilde vogels zit, inclusief Nederland. Dat houdt ten eerste in dat alle genomen maatregelen strikt nageleefd moeten blijven worden.
Een volgend bericht zullen wij plaatsen indien er een wezenlijke andere situatie ontstaat die van invloed is op het dreigingsniveau of relevant is voor handelscontacten of transportbewegingen.« «
deel