2016-11-22 Update vogelgriep

Situatie in Nederland

Het ministerie van EZ heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rond de vogelgriep.

In deze brief wordt gemeld dat op 17 november 2016 bij hobbypluimvee in het Noord-Hollandse Den Oever hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is vastgesteld. Het virus werd gevonden bij een dode zwaan en na nader onderzoek ook bij een eend en kip. Het gevogelte van de hobbypluimveehouder is geruimd. Verder staat in de brief informatie over aangetroffen dode wilde vogels met H5N8 (zie ook bericht van gisteren). Via de onderstaand link vindt u de brief met twee bijlagen: een kaartje met de uitslagen van onderzoek naar wilde vogels tot en met 22 november 2016 en een kaartje met de gemeenten waar besmette dode vogels zijn aangetroffen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/22/kamerbrief-update-situatie-aviaire-influenza\


Situatie Duitsland

De twee ganzenbedrijven in Sleeswijk-Holstein, waarover we gisteren berichtten, bleken besmet te zijn met een laagpathogeen H5-virus.

Bijgevoegd nog een actueel kaartje van de stand van zaken in Duitsland.« «
deel