2016-11-28 Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Naast de locatie in Biddinghuizen heeft het bedrijf ook drie locaties in Hierden en een locatie in Ermelo. Deze locaties worden preventief geruimd. In totaal gaat het om circa 180.000 eenden. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met 10.000 vleeseenden preventief gedood omdat deze in een straal van één kilometer ligt van het besmette bedrijf in Biddinghuizen. De ruimingen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen nog drie andere bedrijven. Deze pluimveebedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

 

Landelijke maatregelen

Ook de bezoekersregeling voor pluimveebedrijven wordt aangescherpt. Er gold reeds een verbod voor buitenstaanders om stallen te betreden. Deze maatregel wordt nu uitgebreid tot een verbod voor buitenstaanders om het erf te betreden. Bezoekers mogen alleen nog na strenge hygiënemaatregelen het erf betreden. Ook moet pluimvee klinisch worden geïnspecteerd binnen 24 uur voor vervoer naar een ander pluimveebedrijf.

De staatssecretaris heeft eerder een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren geldt een ophok- en afschermplicht. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels ervoor zorgen dat hun vogels niet in contact komen met wilde watervogels. Ook mogen bezoekers niet in contact komen met gehouden vogels. Verder geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

 

Voor de zone van 10 km rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen is een vervoersverbod ingesteld dat onder andere betrekking heeft op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Voor de 3-km zone (het beschermingsgebied) zijn beperkingen van toepassing voor het transport van pluimveevlees (zie artikel 5 van de regeling). De gebiedskaart van de 10km en de regeling die is gepubliceerd treft u in de bijlagen. Het bericht op de website van het ministerie van Economische Zaken staat hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/2016/11/26/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-biddinghuizen. Er is geen landelijke standstill ingesteld gezien de forse preventieve maatregelen die al eerder zijn afgekondigd.« «
deel