2016-11-28 Aanpassing regeling Maatregelen preventie vogelgriep

Het ministerie heeft inmiddels een aanpassing van de regeling “maatregelen preventie vogelgriep 2016” gepubliceerd. U kunt de regeling hier downloaden. Daarnaast heeft de Staatssecretaris de laatste ontwikkelingen beschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Deze kunt u hier downloaden.
 
De aanpassing van de regeling “Maatregelen preventie vogelgriep 2016” behelst twee aspecten:
-    Het bezoekersprotocol dat al van toepassing was op personen die pluimveestallen bezoeken wordt uitgebreid tot alle erfbetreders
-    Verder geldt dat voor vervoer van commercieel gehouden pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven een klinisch onderzoek van maximaal 24 uur oud beschikbaar moet zijn. Voor vervoer van pluimvee naar de slacht is dit dus niet aan de orde« «
deel