2016-11-28 Update Vogelgriep

Via branche organisatie AVINED ontvingen wij onderstaand bericht:

 

Nederland

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft zaterdagavond officieel bevestigd dat uit vervolgonderzoek is gebleken dat op het vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is vastgesteld.

Het Ministerie van EZ heeft vanmiddag aan branche organisatie Avined bevestigd dat op de bedrijven die preventief zijn geruimd geen virus is aangetroffen. Gezien de hoge mate van virulentie en de intensieve contactstructuur tussen de verschillende locaties is preventie essentieel. Ook bij de omliggende bedrijven die zijn gescreend is gelukkig geen virus aangetroffen.

De sector is met de vondst van de besmetting dit weekend meteen op scherp gezet en bewust gemaakt dat het virus onvoorspelbaar verspreidt. Wij kunnen dan ook niet genoeg de noodzaak benadrukken om de hygiene strikt te handhaven. De Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016 is daarom aangescherpt zodat ook bezoekers die op het erf moeten zijn zich moeten houden aan een hygiëneprotocol. Ook voor het vervoer van opfokdieren van en naar pluimveebedrijven geldt een hygieneprotocol. Op deze pagina van de NVWA staan de beschikbare protocollen. Deze zullen in de komende uren/dagen aangevuld worden. Alle pluimveehouders die registreren in het KIP-systeem, inclusief eendenhouders, kunnen zo vaak zij willen de hygienescan gebruiken via de website van AVINED als checklist om de hygienemaatregelen op het bedrijf te verbeteren. Eens per jaar is invullen verplicht binnen IKB.

 

Frankrijk

In Frankrijk is een eerste geval van Hoogpathogene AI H5N8 gemeld bij 20 wilde eenden in Pas-de-Calais (regio Marck), zo heeft gemeld door het Franse Ministerie van Landbouw gemeld.

 

kaart nbpw.png

 

Duitsland

Een kaartje met recente vondsten van besmette wilde vogels per 28-11-2016 in Duitsland.« «
deel