2016-11-30 Vogelgriep: corridor voor pluimveeslachterijen in Biddinghuizen

Het ministerie van Economische Zaken heeft dinsdag 29 november jl. bekend gemaakt dat vandaag een corridor is ingesteld zodat de eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo en vleeskuikenslachterij GPS te Nunspeet vanaf woensdag 30 november weer kunnen slachten. Ook is voor de afvoer van eieren van de 8 legpluimveebedrijven in het BT-gebied een pakstation aangewezen. De eieren kunnen worden vervoerd naar NIVE te Nunspeet. De betreffende regeling met de routes van de corridor kan hier worden gedownload. De bijbehorende hygiëneprotocollen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd en kunt u hier vinden.

Verder zijn er vragen ontvangen over het aangescherpte bezoekersprotocol, die nu niet alleen van kracht is voor stalbezoekers, maar ook voor erfbezoekers.  De hoofdlijn is dat noodzakelijk stalbezoek kan via een doucheprotocol. Erfbezoekers gelden andere regels voor. Het hygieneprotocol is hiervoor aangepast en is hier te vinden.

 

Gisteren zijn de sector en andere belangenorganisaties bijgepraat tijdens een Technisch Uitvoerings Overleg op het Ministerie van EZ over de huidige situatie qua regelgeving en wat betreft de risico inschatting. Daarbij is aangegeven dat er nog steeds veel meldingen binnen komen van gevonden dode wilde vogels. Ook bij aasetende vogels is het virus inmiddels aangetroffen. Het huidige weer (hoge luchtvochtigheid en koude temperatuur) dragen bij aan de verspreiding en levensvatbaarheid van het virus. Al met al geen positief beeld waarbij de conclusie kan worden getrokken dat de dreiging voorlopig zeer hoog zal blijven. De klinische verschijnselen bij het getroffen eendenbedrijf waren zeer duidelijk; de uitval liep in rap tempo fors op, dieren maakten een lusteloze en zieke indruk. Dit in tegenstelling tot 2014 toen eenden nagenoeg geen kliniek lieten zien. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft op verzoek van het Ministerie een beschrijving van de symptomen opgesteld ten behoeve van dierenartsen zodat zij beter in staat zijn om verschijnselen in een vroeg stadium te herkennen.

Voorts is vandaag een korte instructiefilm gepubliceerd waarin wordt uitgelegd wat vogelgriep is, welke verspreidingsroutes er zijn en wat belangrijke factoren zijn om insleep te voorkomen. Dit filmpje is uitstekend geschikt om te verspreiden via sociale media onder sectorgenoten en hobbydierhouders. Daarom het verzoek deze te delen met uw contacten. De links zijn:

https://www.facebook.com/GDDeventer/

http://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/vogelgriep%20in%20biddinghuizen

 

Situatie in overige landen

Actuele kaart van Duitsland

Op een pluimveebedrijf in Japan met ruim 300.000 dieren is hoogpathogeen H5 vastgesteld

In Roemenië (Constanta) is bij een zwaan hoogpathogeen H5N8 vastgesteld.« «
deel