2016-12-01 Update vogelgriep

Stand van zaken vogelgriep

 

Vogelgriep van grote invloed op export
De uitbraak van hoogpathogene vogelgriep op een commercieel pluimveebedrijf heeft grote gevolgen voor de export van broedeieren, eendagskuikens voor de vermeerdering en pluimveevlees naar derde landen. De schade zal in de tientallen miljoenen euro’s liggen. Exportbedrijven en de daarbij behorende vermeerderingsbedrijven zullen de gevolgen komende week al merken. Een deel van de producten kan herplaatst worden naar andere landen, maar een deel ook niet. De schade hiervan komt vooral terecht op het bordje van de exportbedrijven en de vermeerderaars.
Veel landen hebben in het exportcertificaat staan dat er geen export meer mogelijk is bij een uitbraak van een hoogpathogene HPAI, zoals Australië, India, Israël en Afrikaanse landen, waar veel hoogwaardige producten als broedeieren naartoe gaan. Voor de export van pluimveevlees heeft de belangrijkste afzetmarkt, Zuid-Afrika, ook de grenzen al gesloten voor Nederland. Daarnaast zijn er landen die de regio, provincie- of 10 kilometer-zone uitsluiten zoals Mexico en Tunesië. Daarnaast zijn er ook landen, zonder exportcertificaat, maar die toch de grenzen sluiten.

 

Minimaal 3 maanden nodig voor herstel
Herstel van export naar aanleiding van een uitbraak van vogelgriep duurt in het gunstigste geval drie maanden na reiniging en ontsmetting van het getroffen bedrijf.

Deze week is een korte instructiefilm gepubliceerd waarin wordt uitgelegd wat vogelgriep is, welke verspreidingsroutes er zijn en wat belangrijke factoren zijn om insleep te voorkomen. Dit filmpje is uitstekend geschikt om te verspreiden via sociale media onder sectorgenoten en hobbydierhouders. Daarom het verzoek deze te delen met uw contacten. De links zijn:

https://www.facebook.com/GDDeventer/

http://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/vogelgriep%20in%20biddinghuizen« «
deel