2016-12-01 Opnieuw vogelgriep besmetting in Biddinghuizen

Het ministerie van Economische Zaken heeft vanmiddag gemeld dat in de 3-km zone rond de HPAI besmetting die eerder in Biddinghuizen werd vastgesteld een nieuwe uitbraak van vogelgriep H5 is vastgesteld op een eendenbedrijf met ca. 8500 eenden.

 

Dit is een flinke tegenvaller, omdat afgelopen weekend uit de screening alle bedrijven in de 3 km-zone negatief bleken.

Rondom deze nieuwe besmetting is een 10-km gebied ingesteld die nagenoeg overeenkomt met de eerder ingestelde zone. Ook in dit nieuwe gebied is een vervoersverbod voor pluimvee ingesteld. Deze nieuwe gebiedsbepaling heeft geen consequenties voor de corridors die zijn ingesteld voor de slachterijen Tomasen Duck-To en GPS en het aangewezen pakstation/eierverwerker NIVE.

In de 3-km zone rond deze nieuwe besmetting bevindt zich nog 1 pluimveebedrijf dat wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Het pluimvee op dit bedrijf vertoont symptomen die erop wijzen dat hier mogelijk ook sprake is van een besmetting.

 

Het bericht dat zojuist op de website van het ministerie van EZ is verschenen treft u hier. Een aangepaste regeling met beschrijving van de 10-km zone is nog niet beschikbaar.« «
deel