2016-12-06 Update Al H5N8

Nederland

De situatie in Nederland is “gelukkig” onveranderd sinds het weekend.

Veel pluimveehouders lijken de hygiënemaatregelen zeer accuraat op te volgen, maar er zijn ook nog enkele verontrustende berichten over loslopende kippen op bedrijven en ongedierte. Dergelijke situaties zijn absoluut onacceptabel in deze tijden van hoge dreiging. Wij roepen u op om waar nodig en waar deze u bekend zijn de betreffende bedrijven hier op aan te spreken. Ongediertebestrijding is uiteraard toegestaan, met inachtneming van de hygiënevoorschriften, waarbij indien nodig het doucheprotocol gevolgd moet worden. Hoofdregel voor de volgorde van de werkzaamheden is dat van schoon naar vuil gewerkt moet worden.

 

Verslag deskundigengroep dierziekten d.d. 15 november j.l., waar nadere duiding is geformuleerd over ontwikkeling van het besmettingsrisico en de bruikbaarheid van een vaccin tegen H5N2.

 

België

Het VILT maakte vandaag bekend dat 7 dode wilde vogels zijn gevonden aan het Berlaarse meer Nieuwdonk. Nader onderzoek van het FAVV heeft uitgewezen dat vogelgriep niet de doodsoorzaak was. Tot op heden zijn er dus in België nog geen besmettingen met H5N8 vastgesteld.

 

Frankrijk

Vanuit Frankrijk komen verschillende berichten over besmettingen in het Zuidwesten. In het district Gers zijn 3 eendenbedrijven met in totaal 3890 eenden besmet verklaard. De besmette dieren zijn afkomstig van het eerder besmet verklaarde bedrijf in Tarn.

In Tarn zijn op 4 december 2 nieuwe besmettingen met hoogpathogeen H5N8 vastgesteld in de plaats Mouzieys-Panens. Op beide bedrijven worden eenden gehouden.

In Oostelijk gelegen Evian (district) Haute-Savoie) is een dode meeuw aangetroffen waarbij hoogpathogeen H5N8 is vastgesteld.

 

Duitsland

Het Friedlich Loeffler Institut heeft een geactualiseerde risico analyse gemaakt van de HPAI dreiging in Duitsland. Inmiddels zijn 13 Bundeslander getroffen door uitbraken van vogelgriep, wilde vogels of commerciële bedrijven en is er volgens het Instituut nog steeds sprake van een uitzonderlijk hoog risico, zowel bij de commerciële houderij als hobbyhouders en dierparken.

Bijgaand een actuele kaart van uitbraken in Duitsland d.d. 5-12-2016« «
deel