2016-12-07 update vogelgriep

Vogelgriep onder wilde vogels: bij Marrum (Friesland) en in de vaart bij Jislum (Friesland) zijn dode watervogels gevonden, die besmet zijn met vogelgriep. Het gaat om 1 dode eend en 25 dode smienten. Onderzoek moet uitwijzen of het om een gevaarlijk type vogelgriep gaat. In het natuurgebied Waalenburg op Texel zijn inmiddels bijna 450 dode vogels opgeruimd sinds het uitbreken van de vogelgriep op Texel. Op Texel werd op 1 december 2016 vogelgriep onder wilde vogels vastgesteld.

 

Kaartje met vogelgriepuitbraken in Nederland: een kaartje van het ministerie van EZ met de vogelgriepuitbraken in Nederland, bijgewerkt tot en met 7 december 2016 vindt u hier.

Hygiënecontroles: AVINED start op 9 december 2016 met hygiënecontroles op pluimveebedrijven in verband met de vogelgriepdreiging. Klik hier voor meer informatie.« «
deel