2016-12-13 Vogelgriep H5 op leghennenbedrijf in Abbega (Fr)

Het Ministerie van EZ heeft zojuist een nieuwe regeling gepubliceerd voor het instellen van een Beschermings- en Toezichtsgebied in Abbega (Friesland). Daar is op een legpluimveebedrijf H5 vastgesteld. Op het bedrijf worden ca. 63.000 legkippen gehouden. Nadere typering moet uitwijzen om welk virustype het hier gaat maar in de toelichting van de gepubliceerde regeling geeft het ministerie aan dat wordt uitgegaan van HPAI. Abbega ligt in de provincie Friesland, ten westen van Sneek. De ruiming van het besmette bedrijf zal vandaag plaatsvinden. In de 3km zone rond dit adres liggen geen andere pluimveebedrijven. Rondom het bedrijf is een BT gebied afgekondigd van 10 km met een vervoersverbod voor onder andere pluimvee en eieren. Het persbericht van EZ is hier te lezen en de gepubliceerde regeling treft u hier.« «
deel