2017-01-16 Update vogelgriep

Nederland

  • Voor BT gebied Hiaure is een corridor ingesteld ten behoeve van het vervoer van mest. De regeling kunt u hier nalezen.
  • De gebiedsbeperkende maatregelen voor BT gebied Abbega zijn per vannacht 0.00 uur opgeheven. De regeling kunt u hier nalezen.
  • De overige BT gebieden komen, mits er geen onvolkomen heden gebeuren, vrij volgens het volgende schema:

Kampeveen

17-1

Hiaure

18-1

Boven-Leeuwen

19-1

Stolwijk

22-1

Zoeterwoude

26-1

 

Hobbydieren

AVINED krijgt signalen dat er meer hobbykippen buiten gelaten worden. Voor houders van hobbykippen geldt dat zij maatregelen moeten nemen om zo veel mogelijk te voorkomen dat de hobbykippen in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren binnen te houden of onder te brengen in een ren of volière. AVINED verzoekt iedereen dringend zich aan deze regels te houden.

 

Bezoekersregeling

Er komen vragen bij AVINED binnen of er zicht is wanneer de landelijke maatregelen voor bezoekers aan pluimveebedrijven worden versoepeld. Er is geen zich wanneer dit zou kunnen gebeuren. Ondanks dat wij geen berichten hoefden te verspreiden over besmettingen op commerciële bedrijven, wil dat niet zeggen dat er geen sprake meer is van dreiging. Gezien de ontwikkelingen in landen om ons heen (zie hieronder) is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat t.a.v. biosecurity en allertheid de teugels losgelaten kunnen worden. AVINED roept dan ook een ieder in de sector op om de discpline op te brengen om via vergaande preventiemaatregelen meer besmettingen op commerciële bedrijven te voorkomen. Dat is in ons aller belang.  

 

 

Duitsland

  • In de deelstaat Sachsen-Anhalt in de plaats Brumby is een besmetting met H5N8 geconstateerd op een leghennenbedrijf met 33.000 dieren. Er is een BT-gebied vastgesteld.
  • In het gebied Oldenburg is op 6 januari weer een H5 besmetting geconstateerd op een kalkoenbedrijf. De pathogeniteit en het subtype moeten nog definitief worden vastgesteld. Het bedrijf wordt geruimd. Oldenburg heeft een interactieve kaart met de gebieden op de site geplaatst: https://oldenburg-kreis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7ae79c977d2f4beabc8dec445d4955ca
  • In de deelstaat Nordrhein Westfalen is in de kreis Wesel op een kalkoenbedrijf een H5 besmetting vastgesteld op 11 januari. Een kaart van het gebied heeft de Kreis hier geplaats.
  • Een actuele kaart met besmettingen in Duitsland kunt u hier vinden.

Frankrijk

  • Het aantal besmette commerciële bedrijven is opgelopen tot 114 en 6 besmette wilde vogels. Hier vindt u de actuele informatie

Spanje

  • Spanje heeft gisteren een eerste H5N8 besmetting gemeld in een grauwe gans, in de gemeente Castilla en Leon, in het noordwesten van het land.

Ierland

  • In Ierland is op 10 januari een besmette Smient gemeld in de provincie Wexford.


« «
deel