2017-01-30 Update vogelgriep

In Nederland zijn gelukkig sinds eerste kerstdag geen nieuwe besmettingen vastgesteld op commerciële pluimveebedrijven. Wel zijn in de afgelopen periode op verschillende plaatsen besmette hobbydieren gevonden, recent in Bemmel en Medemblik op respectievelijk 24 en 27 januari.

In ons omringende landen zijn nog wel regelmatig nieuwe uitbraken op commerciële bedrijven, o.a. in Duitsland, Frankrijk en Engeland. De brief aan de 2e Kamer kunt u hier vinden en is bijgevoegd. De onrustige situatie in de buurlanden maar ook in Nederland is voor de Staatssecretaris aanleiding om de ophokplicht voorlopig in stand te houden. Een besluit dat mede is ingegeven door het advies van de Deskundigengroep Dierziekten.

 

De ophokplicht duurt per 2 februari langer dan 12 weken. Volgens de Europese regels voor handelsnormen krijgen de eieren van kippen die langer dan 12 weken zijn opgehokt de status van scharrelei, ondanks dat deze dieren wel de beschikking houden over een overdekte uitloop (wintergarten). In de praktijk zullen vanaf 2 februari nog steeds vrije uitloopeieren te koop blijven omdat er een hoeveelheid vrije uitloopeieren blijft van jonge legkoppels die na 9 november 2016 zijn opgezet (dus nadat het ophokgebod was ingesteld) en nog geen 12 weken binnen worden gehouden.« «
deel